Vagn- & Maskinfabriken Falun

Vagn- & Maskinfabriks Aktiebolag 1898 - 1913

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag 1913 - 1918

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna 1918 - 1972

Saab-Scania AB Scaniadivisionen 1973 - 2008

Utgiven i juni 2024

Boken beskriver uppstarten av Vagn- & Maskinfabriks Aktiebolaget i Främby, Falun och den fortsatta verksamheten i olika företagskonstellationer som kom att verka i lokalerna under cirka 110 år. I boken läggs störst vikt vid tillverkningen av järnvägsvagnar och lok för varje företagskonstellation men en kortfattad redovisning görs även av den stora mängd av andra produkter som tillverkades. 

Varje kapitel, frånsett det om Scaniadivisionen, Bevarade och Tabeller, är uppdelad i fyra delar, en allmän del som beskriver företagets utveckling och ekonomi under den aktuella tidsperioden, en del som redovisar tillverkningen av järnvägsvagnar, en del om tillverkningen av lok samt en kortfattad del om övriga produkter. 

En kortfattad redovisning av bevarade järnvägsvagnar, lok och andra produkter ingår också.

Den innehåller också en tabelldel där levererade järnvägsvagnar och lok redovisas utifrån de olika beställarna.

Boken, som är inbunden, innehåller 400 sidor med 645 bilder och 16 ritningar. Priset är 395 kr inkl. moms plus frakt och den kan beställas genom att skicka ett mail eller kontakta mig per telefon. Adress och telefonnummer finns under Kontakt längst ner på sidan.

Boken kan också köpas genom Stenvalls, Malmö. www.stenvalls.com.

Kommentarer, kompletteringar och rättelser

Här kommer eventuella rättningar, kompletteringar och kommentarer att publiceras.

Pärm. Fram- och baksida.

Tidsangivelsen för Saab-Scania AB Scaniadivisionens verksamhet är felaktig. Skall vara 1973 - 2008.