Rälsbussar

från Svenska Järnvägsverkstäderna

och deras samtida

Utgiven 2008

Denna bok, som togs fram av Trafik-Nostalgiska Förlaget, innehåller en del som beskriver tillverkningen av rälsbussar, litt. YCo6 och YBo7. Materialet kommer till stora delar från det presentationsmaterial som ASJ tog fram i samband med att dessa rälsbussar byggdes i företagets verkstäder i Linköping och Arlöv. Denna del är kompletterad med text samt bilder på andra rälsbussar och motorvagnar som ASJ byggde åt SJ men också till andra järnvägsföretag. Boken innehåller också en del som Arne Hällqvist har skrivit och som beskriver hur SJ valde rälsbussens konstruktion och utformning. Boken innehåller också digra listor på samtliga SJ:s rälsbussar samt en stor mängd bilder från rälsbussarnas vardag i Sverige och i andra länder.

Boken kosta 100 kr inkl. moms, plus frakt och kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon.