Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping

1907-1972

Hundra år sedan starten

Utgiven 2007

År 2007 var det 100 år sedan ASJ startade sin verksamhet i Linköping. För att uppmärksamma och fira detta har en bok om ASJ:s verksamhet i Linköping givits ut. Arbetet med boken startade omkring 1995 och utgångsmaterialet var främst det arkiv som Järnvägarnas Museiförening lyckades rädda i samband med att Saab 1972 övertog ASJ:s lokaler i Linköping. Arkivet finns förnärvarande i Järnvägsmuseets arkiv i Gävle efter att det under 2022 flyttades från Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping.

Denna del av hemsidan är tänkt att vara en presentation och i viss mån en anslagstavla för boken. Rättningar, kompletteringar och kommentarer kommer efterhand att presenteras på denna sida.

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan men också om boken Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1907 - 1972. Utnyttja länken längst ner på sidan för att kontakta mig per e-post.

Boken kostar 200 kr inkl. moms, plus frakt och kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon.

Rättningar, kompletteringar och kommentarer

Titel sida

Som flera har påpekat skiljer det sig mellan omslag och titelsida. (red.) skall inte stå på titelsidan. Jag har helt själv tagit fram underlag och skrivit denna bok.

Sidan 187

Fel text till den nedre bilden. Detta är den första rälsbussen litt. YCo6 målad med en provfärgsättning. Rälsbussarna levererades inte med denna färgsättning.

Sidan 230

Bildtext. Erik Aspengren skall vara Erik Aspenberg

Sidan 242

Tabell 5. Saknad leverans. 1956 Rälsbuss Kungl. Järnvägsstyrelsen SJ 1088-1112 YCo6

Tabell 5. Saknad leverans. 1957 Rälsbuss Kungl. Järnvägsstyrelsen SJ 1138-1162 Ybo7

Sidan 243

Bildtext: Tre Sk 11 till det svenska flygvapnet klara för leverans på Råberga flygfält.