Linköpingskarosserier

Kaross och vägfordonstillverkning vid

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping

Utgiven 2012

Under åren 1928 - 1958 tillverkade ASJ i Linköping ett stort antal karosserier till framför allt bussar men också till ambulanser, skåpbilar och andra specialfordon. Tankpåbyggnader gjordes också under många år. Denna verksamhet startade i Falun men kom att flyttas över till Linköping. Några år senare, inför högertrafikomläggningen byggde verkstäderna i Linköping om ett stort antal bussar. När karosseritillverkningen började läggas ner efter 1958 startade ASJ licenstillverkning av släpkärror, släpvagnar och semitrailer. Grundkonstruktionen kom från det amerikanska företaget Fruehauf Corporation men ASJ gjorde också egna förbättringar av olika konstruktioner tillsammans med det amerikanska företaget. Släpen kom att säljas under namnet ASJ Fruehauf. En beskrivning om denna verksamhet finns i boken om ASJ Fruehauf som gavs ut 2023.

Min målsättning med denna bok är att uppmärksamma den omfattande verksamhet med karosseribyggnad som bedrevs i verkstäderna i Linköping. Bokens titel syftar på det ASJ kallade sina busskarosser i annonserna på 30- och 40-talet.

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan, men jag är också tacksam för att få veta ev. fel och oklarheter i boken. Utnyttja länken nederst på sidan för att kontakta mig per e-post. Under hand tänker jag presentera rättningar, kompletteringar och kommentarer på denna sida.

Boken kostar 300 kr inkl. moms, plus frakt och kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon.

Bara ett fåtal exemplar finns kvar till försäljning.

Rättningar, kompletteringar och kommentarer

Sidan 74

Detta är ingen buss på ett Volvo LV85-chassi utan en buss på ett B513-chassi som levererades 1947. Däremot stämmer det att beställaren var Henrik Nilsson, Vreta Kloster. Bild saknas men en ritning på bussen finns nederst på sidan.

Sidan 149

Bussen E690 på bilden är en Scania-Vabis B7159 (sista två siffrorna kan ev. vara 55, olika uppgifter finns i de bevarade dokumenten).

Sidan 195

Chassit till denna tankvagn är med stor säkerhet L249. Den ingick i en leverans år 1952 till Shell av totalt sex tankbilar som byggdes på L249, L231 och L234 chassin, två tankbilar per chassityp.