Kommande böcker

Krigsmaterielproduktion

under tre krig

vid

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Produktionen av krigsmateriel vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas verkstäder i Arlöv, Falun, Katrineholm och Linköping och de speciella krav som ställdes på verksamheten under första-  och andra världskriget samt under det kalla kriget.

I boken presenteras i text och bilder mycket av den materiel som tillverkades till de olika vapengrenarna inom den svenska krigsmakten. Ett kapitel handlar om hur kraven på ett företag som tillverkade krigsmateriel under fram för allt andra världskriget påverkade verksamheten. I detta ingår uppbyggnaden av luftskydd, driftvärn och andra skydd inom verkstäderna. 

För närvarande pågår viss komplettering av text och bildmaterial.

Boken, som innehåller 160 sidor, beräknas tidigast komma ut under våren 2025.

Tillverkare av järnvägsvagnar

Sverige under 200 år

Boken skall presentera både stora och små företag i Sverige som har tillverkat järnvägsvagnar. Företagen kommer att presenteras länsvis och innehålla en kort beskrivning av företagets historia och deras tillverkning under den period som man var verksam. 

Just för tillfället pågår insamling av fakta och sammanställning av en databas över samtliga företag som tillverkat järnvägsvagnar i Sverige. En första pilotutgåva är framtagen för att ge möjlighet att titta på bästa upplägg och omfattningen vad gäller format, sidantal mm. för en sådan bok. 

En länk till aktuell lista över företag som tillverkat järnvägsvagnar finnas nedan. Jag är mycket tacksam för förslag och kommentarer som kan skickas till mig genom att använda adressen under Kontakt nedan.