Min verksamhet

Jag har startat den enskild firman BenkeRud för att kunna publicera mina egna böcker.  Det finns också möjlighet att beställa mina böcker genom att kontakta mig per e-post eller telefon. Fyra böcker har jag hittills gett ut och i en bok har jag medverkat. Den senast utgivna, en bok om vägfordonsavdelningen vid ASJ Linköping och då särskilt samarbetet mellan ASJ och det amerikanska företaget Fruehauf Corporation, blev klar i april 2023. Dessa böcker finns presenterade på sidan Utgivna böcker.  

För närvarande arbetar jag med två nya bokprojekt. 

En bok om Vagn- & Maskinfabriken/ASJ i Falun är klar och korrekturläsning pågår. Sedan skall uppdatering göras av underlaget  innan tryckning kan ske. Detta gör att boken tidigast kan komma ut senare i höst 2023.

Den militära tillverkningen inom ASJ koncernen tänker jag mig att beskriva i en bok. Den är påbörjad men en del arkivarbete återstår. Boken beräknas komma ut tidigast 2024. Mer information om de nya böckerna finns på sidan Nya bokprojekt

Jag är självklart tacksam för alla uppslag, idéer och synpunkter på ämnena som jag  behandlar i mina utgivna böcker eller i mina bokprojekt.

De böcker som jag har gett ut kan beställas genom att kontakt mig per telefon eller via e-post. Telefonnummer och e-postadress finns nederst på sidan.

Utgivna böcker