Min verksamhet

Jag har startat den enskild firman BenkeRud för att kunna publicera mina egna böcker.  Det finns också möjlighet att beställa mina böcker genom att kontakta mig per e-post eller telefon. Tre böcker har jag skrivit och i en bok har jag medverkat. Dessa böcker finns presenterade under rubriken Utgivna böcker nedan eller på sidan Utgivna böcker.  

För närvarande arbetar jag med tre nya bokprojekt.

En bok om Vagn- & Maskinfabriken i Falun är i stort klar men kompletteringar av bilder och en del text gör att boken tidigast kan komma ut senare i höst 2022.

En bok om vägfordonsavdelningen vid ASJ Linköping och då särskilt samarbetet mellan ASJ Fruehauf är också färdig för att ges ut. Troligen kan den boken komma ut under 2022.

Den militära tillverkningen inom ASJ koncernen tänker jag mig att beskriva i en bok. Den är påbörjad men en del arkivarbete kvarstår. Boken beräknas komma ut tidigast 2023. Mer information om de nya böckerna finns på sidan Nya bokprojekt

Jag är självklart tacksam för alla uppslag, idéer och synpunkter på ämnena som jag  behandlar i mina utgivna böcker eller i mina bokprojekt.

De böcker som jag har gett ut kan beställas genom att kontakt mig per telefon eller via e-post. Telefonnummer och e-postadress finns nederst på sidan.

Utgivna böcker