Tillverkning av entreprenadmaskiner vid ASJ

Ny bok!

Utgiven i februari 2024

Tillverkning av entreprenadmaskiner

Dumprar, traktorer och lastmaskiner

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Arlöv, Falun och Linköping

1959 - 1969

Beskrivning av konstruktion och tillverkning av entreprenadmaskiner vid ASJ i Arlöv, Falun och Linköping.  Boken, som har mjuk pärm och innehåller 120 sidor, kostar 300 kr inkl. moms, plus frakt och kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon. Telefonnummer och  e-postadress finns nederst på sidan.

Nya bokprojekt som jag förnärvarande arbetar med.

Vagn- & Maskinfabriken Falun

Vagn- & Maskinfabiks Aktiebolaget

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Saab-Scania AB Scaniadivisionen

Boken handlar om fabriken som låg i stadsdelen Främby, Falun och dess utveckling under nästan 100 år. Som dotterbolag och del av Stora Kopparbergs Bergslag samt ingående i Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna. Under de sista åren ingick verkstäderna som del i Saab-Scania AB, Scaniadivisionen. År 2023 var det 125 år sedan Vagn- & Maskinfabriken startade sin verksamhet i Falun. Boken beräknas komma ut under 2024.

Krigsmaterielproduktion

under tre krig

vid

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Produktionen av krigsmateriel vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstädernas verkstäder i Arlöv, Falun, Katrineholm och Linköping och de speciella krav som ställdes på verksamheten under första-  och andra världskriget samt under det kalla kriget. Boken beräknas komma ut under 2025.

Tillverkare av järnvägsvagnar

i

Sverige

Boken skall presentera stora och små företag i Sverige som har tillverkat järnvägsvagnar. Företagen skall presenteras länsvis och innehålla företagets historia med tillverkningen under den period som man var verksam. 

Just för tillfället pågår insamling av fakta och bygge av en databas över samtliga företag som tillverkat järnvägsvagnar i Sverige. En första pilotutgåva är framtagen för att ge möjlighet att titta på bästa upplägg och omfattningen vad gäller format, sidantal mm. för en sådan bok. 

Om mig


Bengt-Åke Rudström

Jag är en  77 årig pensionär som under större delen av mitt arbetsliv arbetat på Saab i Linköping och tidigare vid FFV-Underhåll (f.d. Flygvapnets Centrala verkstäder, CVA) i Arboga. Utöver några år som lärare har jag under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med konstruktion, uppbyggnad, drift och underhåll av olika typer av flygsimulatorer.

Historia har, allt sedan skoltiden, intresserat mig och på senare tid framför allt industrihistoria. De senaste 20 åren har jag på min fritid forskat om företaget Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Ett företag som var föregångare till och främsta orsaken till att Saab överhuvudtaget startade sin verksamhet i Linköping.

Att just detta företag blivit så intressant beror främst på att jag för ca: 30 år sedan blev medlem i Järnvägarnas Museiförening i Linköping. Denna förening har förvaltat och skött samlingarna som finns i Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping. Bland dessa fanns en stor del av ASJ:s arkiv som man lyckats rädda när Saab, i början av 1970-talet, ville skicka allt till Gärstadverken för att brännas. Intresset för ASJ fanns nog redan tidigare men blev mer konkret när jag fick möjlighet att arbeta mig igenom det digra material som finns i arkivet. Min uppväxt i närheten av en liknande industri i Örebro, Statens Järnvägars Huvudverkstad, allmänt kallat "CV" har nog också påverkat mitt intresse för ASJ.

Utgivna böcker