Nya bokprojekt som jag arbetar med

Vagn- & Maskinfabriken Falun

Vagn- & Maskinfabiks Aktiebolaget

Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Saab-Scania AB Scaniadivisionen

Fabriken i stadsdelen Främby, Falun och dess utveckling under nästan 100 år. Som dotterbolag och del av Stora Kopparbergs Bergslag samt ingående i Aktiebolaget Svenska Järnvägs-verkstäderna. Under de sista åren som del av Saab-Scania AB Scaniadivisionen.

Tankpåbyggnader, släp- och påhängsvagnar Vägfordonsavdelningen 

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Produktionen av tankpåbyggnader-, släp- och påhängsvagnar vid Vägfordonsavdelningen, ASJ i Linköping. Bland annat licenstillverkningen av konstruktioner från den amerikanska firman Fruehauf Corporation.

Krigsmaterielproduktion

under tre krig

vid

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Produktion av krigsmateriel vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna och de speciella krav som ställdes på verksamheten under första-,  och andra världskriget samt under det kalla kriget.

Om mig


Bengt-Åke Rudström

Jag är en snart 75 årig pensionär som under större delen av mitt arbetsliv arbetat på Saab i Linköping och vid FFV-Underhåll (f.d. CVA) i Arboga. Utöver några år som lärare har jag under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med konstruktion, uppbyggnad, drift och underhåll av olika typer av flygsimulatorer.

Historia har, allt sedan skoltiden, intresserat mig och på senare tid framför allt industrihistoria. De senaste 20 åren har jag på min fritid forskat om företaget Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Ett företag som var föregångare till och främsta orsaken till att Saab överhuvudtaget startade sin verksamhet i Linköping.

Att just detta företag blivit så intressant beror främst på att jag för ca: 30 år sedan blev medlem i Järnvägarnas Museiförening i Linköping. Denna förening har förvaltat och skött samlingarna som finns i Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping. Bland dessa finns en stor del av ASJ:s arkiv som man lyckats rädda när Saab, i början av 1970-talet, ville skicka allt till Gärstadverken för att brännas. Intresset för ASJ fanns nog redan tidigare men blev mer konkret när jag fick möjlighet att började arbeta mig igenom det digra material som finns i arkivet. Min uppväxt i närheten av en liknande industri i Örebro, Statens Järnvägars Centralverkstäder, allmänt kallat "CV" har nog också påverkat mitt intresse för ASJ.

Utgivna böcker