BenkeRud Bokproduktion 

Utgivna böcker, kommande bokprojekt och artiklar

 Boken om Waggonfabriken i Arlöv har nu utkommit. 

Förnärvarande har jag skrivit och medverkat i fyra böcker som behandlar företaget Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ i Linköping och deras produkter. Den fjärde boken om Waggonfabriken i Arlöv har precis kommit ut. Företaget ingick i ASJ mellan 1918 och 1972. Den senaste boken har jag get ut på eget förlag, med Stenvalls i Malmö som distributör. Om någon önskar köpa en bok kan ni kontakta Stenvalls eller kontakta mig genom länken Kontakt.

Nästa projekt som jag skall ha som huvudsysselsättning de kommande åren är en bok som också har en koppling till ASJ, nämligen Vagn- och Maskinfabriks Aktiebolaget i Falun. Sammanställning av material och arkivstudier pågår. Om allt faller på plats kan ett första utkast finnas framme under hösten 2019. Jag är självklart mycket intresserad av att få synpunkter, hjälp med underlag och bilder från er som läser denna sida. Hör gärna av er genom att använda e-mail under länken Kontakt

Jag arbetar också med att ta fram underlag till flera böcker. En handlar om tillverkning av militär utrustning inom ASJ. För närvarande är denna bok vilande, men jag räknar med att fortsätta arbetet i framtiden. Även en bok om tillverkningen av lastmaskiner, dumpers och traktorer är påbörjad. Jag skall på hemsidan försöka redogöra för statusen för de olika projekten. Ett annat större projekt som jag påbörjat är en bok om alla tillverkare av järnvägsvagnar i Sverige. Ett omfattande arbete krävs och kommer att ta tid. Synpunkter och uppslag är alltid välkomna! 

   

Utgivna böcker

Bokförsäljning

Pågående projekt

Artiklar

Föredrag och presentationer

Om mig

Kontakt

Källor

Benkerud Bokproduktion

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018

Sidan uppdaterad 2018-12-01