Bokprojekt som ännu ej är utgivna

Vagn- & Maskinfabriken i Falun

Vagn- & Maskinfabriken i Falun startad 1898 sin verksamhet som ett dotterbolag till Stora  Kopparbergs Bergslag. Enligt den första beskrivningen skulle företaget tillverka vagnar men rätt snart startade man också tillverkning av lokomotiv. År 1918 tog Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäder över fabriken. Verksamheten inom ASJ fortsatte ända till i början av 1970-talet. Fastigheterna togs nu över av Saab-Scania Scaniadivisionen som började tillverka bland annat axlar till bussar och lastbilar. Även om Scania har lämnat verkstäderna i Falun så fortsätter man 2023 att  tillverka detaljer till företaget i lokalerna i Främby. Boken är i princip klar och efter korrekturläsning och justeringar beräknas boken komma ut under hösten 2023.

Krigsmaterielproduktion under tre krig vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Denna bok, som är påbörjad och till stora delar färdig, kommer att visa den produktion av militär utrustning som skedde ända från uppstarten av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna och under företagets hela levnadstid. En viktig del handlar de speciella förutsättningar, regler och lagar som gällde för ett företag som ingick som leverantör till krigsmakten vid kris och krig. ASJ: s speciella situation, som granne till Saab i Linköping under andra världskriget och det kalla kriget, belyses också i boken.

Tillverkare av järnvägsvagnar i Sverige

Detta projekt är enbart i en uppstartsfas. En databas med uppgifter om respektive tillverkares levererade vagnar är framtagen och arbete pågår med att fylla på med data. Arbetet har pågått ett antal år men är inte klart. En första utgåva för att kunna välja format och upplägg är på gång men det är en hel del arbete kvar innan det kan bli en bok. Bilden visar MÖJ litt. C som byggdes 1907 av Fole i Visby.

Entreprenadmaskintillverkning vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Denna har bok varit planerad att ges ut men av olika anledningar så har den blivit vilande. En del av materialet finns med i boken om Waggonfabriken i Arlöv. Det finns emellertid en hel del intressant material som inte fick plats i boken om Waggon-fabriken/ASJ Arlöv så kanske kommer jag att slutföra och ge ut boken längre fram.