Nya bokprojekt, ännu ej utgivna

Tankpåbyggnader, släp- och påhängsvagnar 

Vägfordonsavdelningen vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping

Denna bok som i stort är klar för att lämnas till tryckeriet handlar om hur ASJ började tillverka så kallade tankpåbyggnader i Falun under 50-talets första år och hur verksamheten efter flytt till Linköping kom att utvecklas och om licenstillverkning av det amerikanska företaget Fruehauf Corporation konstruktioner för släp- och påhängsvagnar. Även samverkan med Bröderna Fors i Mjölby behandlas i boken. Boken planeras komma ut under 2022 i en begränsad utgåva.

Tillverkare av järnvägsvagnar i Sverige

Detta projekt är enbart i en uppstartsfas. En databas med uppgifter om respektive tillverkares levererade vagnar är framtagen och arbete pågår med att fylla på med data. Arbetet beräknas ta flera år innan det kan bli en bok. Bilden visar MÖJ litt. C som byggdes 1907 av Fole Visby.

Vagn- & Maskinfabriken i Falun

Vagn- & Maskinfabriken i Falun startad 1898 sin verksamhet som ett dotterbolag till Stora  Kopparbergs Bergslag. Enligt den första beskrivningen skulle företaget tillverka vagnar men rätt snart startade man också tillverkning av lokomotiv. År 1918 tog Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäder över fabriken. Verksamheten inom ASJ fortsatte ända till i början av 1970-talet. Fastigheterna togs nu över av Saab-Scania Scaniadivisionen som började tillverka bland annat axlar till bussar och lastbilar. Även om Scania har lämnat verkstäderna i Falun så fortsätter man 2022 att  tillverka detaljer till företaget i lokalerna i Främby. Om inte pandemin hindrar igen så planerar jag att ge ut boken i slutet av 2022.

Krigsmaterielproduktion under tre krig vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Denna bok, som är påbörjad och till stora delar färdig, kommer att visa den produktion av militär utrustning som skedde ända från uppstarten av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna och under företagets hela levnadstid. En viktig del handlar de speciella förutsättningar, regler och lagar som gällde för ett företag som ingick som leverantör till krigsmakten vid kris och krig. ASJ: s speciella situation, som granne till Saab i Linköping under andra världskriget och det kalla kriget, belyses också i boken.

Entreprenadmaskintillverkning vid Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Denna har bok varit planerad att ges ut men av olika orsaker så har den blivit vilande. En del av materialet finns med i boken om Waggonfabriken i Arlöv. Det finns en hel del material som inte fick plats i boken om Waggonfabriken. Kanske kommer jag att slutföra och ge ut boken längre fram.