Utgivna böcker


Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping

1907 - 1972

Hundra år sedan starten


År 2007 var det 100 år sedan ASJ startade sin verksamhet i Linköping. För att uppmärksamma och fira detta har en bok om ASJ:s verksamhet i Linköping givits ut. Arbetet med boken startade omkring 1995 och utgångsmaterialet var främst det arkiv som Järnvägarnas Museiförening lyckades rädda i samband med att Saab 1972 övertog ASJ:s lokaler i Linköping. Arkivet finns förnärvarande i Järnvägsmuseets arkiv i Gävle efter att det under 2022 flyttades från Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping. 

Denna del av hemsidan är tänkt att vara en presentation och i viss mån en anslagstavla för boken. Rättningar, kompletteringar och kommentarer kommer efterhand att presenteras på denna sida. 

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan men också om boken Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1907 - 1972. Utnyttja länken längst ner på sidan för att kontakta mig per e-post.

Boken, som kostar 200 kr plus frakt, kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon. 

Rättningar, kompletteringar och kommentarer

Titel sida

Som flera har påpekat skiljer det sig mellan omslag och titelsida. (red.) skall inte stå på titelsidan. Jag har helt själv tagit fram underlag och skrivit denna bok.

Sidan 187

Fel text till den nedre bilden. Detta är den första rälsbussen litt. YCo6 målad med en provfärgsättning. Rälsbussarna levererades inte med denna färgsättning.

Sidan 230

Bildtext. Erik Aspengren skall vara Erik Aspenberg

Sidan 242

Tabell 5. Saknad leverans. 1956 Rälsbuss Kungl. Järnvägsstyrelsen SJ 1088-1112 YCo6

Sidan 242

Tabell 5. Saknad leverans. 1957 Rälsbuss Kungl. Järnvägsstyrelsen SJ 1138-1162 Ybo7

Sidan 243

Bildtext:  Tre Sk 11 till det svenska flygvapnet klara för leverans på Råberga flygfält.


Rälsbussar från Svenska Järnvägsverkstäderna

och deras samtida 


Denna bok, som togs fram av Trafik-Nostalgiska Förlaget, innehåller en del som beskriver tillverkningen av rälsbussar, litt. YCo6 och YBo7. Materialet kommer till stora delar från det presentationsmaterial som ASJ tog fram i samband med att dessa rälsbussar byggdes i företagets verkstäder i Linköping och Arlöv. Denna del är kompletterad med text samt bilder på andra rälsbussar och motorvagnar som ASJ byggde åt SJ men också till andra järnvägsföretag. Boken innehåller också en del som Arne Hällqvist har skrivit och som beskriver hur SJ valde rälsbussens konstruktion och utformning. Boken innehåller också digra listor på samtliga SJ:s rälsbussar samt en stor mängd bilder från rälsbussarnas vardag i Sverige och i andra länder.

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan men också om boken Rälsbussar. Utnyttja  länken till nederst på sidan för att kontakta mig per e-post.

Boken, som kosta 150 kr plus frakt, kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon.

Linköpingskarosserier

Kaross och vägfordonstillverkning vid

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping

Under åren 1928 - 1958 tillverkade ASJ i Linköping ett stort antal karosserier till framför allt bussar men också till ambulanser, skåpbilar och andra specialfordon. Även några år senare, inför högertrafikomläggningen byggde verkstäderna i Linköping om ett stort antal bussar. När karosseritillverkningen lades ner 1958 startade ASJ licenstillverkning av släpkärror, släpvagnar och semitrailer. Grundkonstruktionen kom från det amerikanska företaget Fruehauf Company men ASJ gjorde också egna förbättringar av olika konstruktioner tillsammans med det amerikanska företaget.

Min målsättning med denna bok är att uppmärksamma den omfattande verksamhet med karosseribyggnad som bedrevs i verkstäderna i Linköping. Bokens titel syftar på det ASJ kallade sina busskarosser i annonserna på 30- och 40-talet.

Denna del av hemsidan är tänkt att kortfattat presentera upplägget för boken. I länkarna till vänster presenteras kortfattat kapitlens innehåll.

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan, men jag är också tacksam för att få veta ev. fel och oklarheter i boken. Utnyttja  länken nederst på sidan för att kontakta mig per e-post. Under hand tänker jag presentera rättningar, kompletteringar och kommentarer på denna sida.

Boken, som kostar 300 kr plus frakt, kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon. Bara ett fåtal exemplar finns kvar för försäljning.

Rättningar, kompletteringar och kommentarer

Sidan 74

Detta är ingen buss på ett Volvo LV85-chassi utan en buss på ett B513-chassi som levererades 1947. Däremot stämmer det att beställaren var Henrik Nilsson, Vreta Kloster. Bild saknas men en ritning på bussen finns nederst på sidan.

Sidan 149

Bussen E690 på bilden är en Scania-Vabis B7159 (sista två siffrorna kan ev. vara 55, olika uppgifter finns i de bevarade dokumenten).

Sidan 195

Chassit till denna tankvagn är med stor säkerhet L249. Den ingick i en leverans år 1952 till Shell av totalt sex tankbilar som byggdes på L249, L231 och L234 chassin, två tankbilar per chassityp.

Waggonfabriken

Arlöv

Ludvig Rössels Mekaniska Verkstad AB

AB Arlövs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Saab-Scania AB Personbilsdivisionen

ASJ blev efter Första världskrigets slut ett företag med verkstäder inte bara i Linköping utan även i Arlöv och Falun. Genom övertagande av aktiemajoriteten i Arlövs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik samt övertagande av Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun år 1918 blev ASJ ett storföretag inom järnvägsfordonsbranschen.

Verksamheten i Arlöv började redan 1898 när Ludvig Rössel startade Rössels Mekaniska Verkstad. Efter en turbulent tid efter sekelskiftet, med strejker och lockouter fick Rössel sluta som VD och företaget bytte år 1902 namn till Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik. 

Under alla år var verksamheten hårt knuten till tillverkning av järnvägsvagnar, men även annan tillverkning såsom vågar, transportanläggningar och detaljtillverkning förekom. Ludvig Rössel tillverkade ett stort antal vagnar för uthyrning och detta kom under många år att vara en stor del av Waggonfabrikens verksamhet. Under ASJ tiden kom även entreprenadmaskiner, bilar och andra produkter att ingå i verkstädernas tillverkning.

Efter att ASJ lagts ner kom verkstäderna att tas över av Saab,  Personvagnsdivisionen och montering av flera av Saabs modeller förlades till Arlöv.

Genom samarbete med Torgny Wallin som under många år jobbade på Saab Arlöv har det varit möjligt att skriva denna bok. Torgny intresserade sig för företagets historia och samlade dokument och bilder som har varit en förutsättning för att vi skulle kunna skriva denna bok.

Boken, som kostar 150 kr plus frakt, kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon.

ASJ - Fruehauf

Tankpåbyggnader, släp- och påhängsvagnar

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Linköping

Denna bok handlar om hur ASJ började tillverka så kallade tankpåbyggnader i Falun under 50-talets första år och hur verksamheten efter flytt till Linköping kom att utvecklas samt om den licenstillverkning av det amerikanska företaget Fruehauf Corporations konstruktioner för släp- och påhängsvagnar. Även samverkan med Bröderna Fors i Mjölby behandlas i boken. Boken, som gavs ut i april 2023 i en begränsad utgåva, kostar 250 kr plus frakt och kan beställas genom att kontakta mig per e-post eller telefon.