1960-talet 

ASJ:s karosseriavdelning eller som den också kallades bussavdelningen lades ner 1958 så någon egentlig nytillverkning av karosser förekom aldrig under 60-talet. Men när man hade bestämt tidpunkt för högertrafik omläggningen så blev det nödvändigt att starta upp med ombyggnad av framförallt gamla bussar med ASJ tillverkade karosser, men också en del bussar med karosser som Skänninge Verken hade byggt, byggdes om av ASJ. Skänninge Verken tillverkning av karosser lades ner i mitten av 50-talet. ASJ fick också en beställning på att bygga om ett stort antal Scania-Vabis bussar av typ CF.

Även de andra verkstäderna inom ASJ byggde om bussar inför högertrafikomläggningen. Naturligtvis gällde det Karosseriverkstäderna i Katrineholm men också Falun och Gävle utnyttjades.

Ombyggnad av bussar inför högertrafikomläggningen 1967

Ombyggnad av Scania-Vabis CF bussar inför högertrafikomläggningen 1967.

Ombyggnaden innebar i den enklaste formen att man tog upp ny dörr på höger sida men inte flyttade förarplatsen. På bilden ser man hur även soffan är kvar så länge bussen anvädes i vänstertrafik. När dagen H kom behövde man bara ta bort soffan så kunde bussen användas även i högertrafik.

Ombyggnad av SJ-buss inför högertrafikomläggningen med ny dörr i väntan på dagen H.

Tankbilar hade ingått i ASJ:s tillverkning sedan 50-talet. Även efter att karosseriavdelning hade lagts ner fortsatte man att bygga tankbilar på 60-talet. Genom ASJ:s sammarbete med Fruehauf började man använda konstruktioner för släp och semitrailer från det amerikanska företaget även för tanksläp.   Tankbil byggd för Shell

Dragbil met tanksemitrailer inför leverans till SHELL.

När licensavtalet skrevs med Fruehauf Corporation anpassades ett antal produkter för att passa på den svenska marknaden. Inför lanceringen togs ett antal olika släp fram och förevisdes inför intresserade potentiella kunder i april 1959.

 

Fordon licensbyggda på Fruehauf chassier
Olika typer av fordon med chassier av Fruehaufs konstruktion utanför verkstäderna i Linköping.
Fruehauf tillverkningen fortgick under hela 60-talet. Flera olika typer av släp togs fram för olika transportuppgifter.  Tillverkningen kom i samband med att verksamheten i Linköping lades ner att flyttas över till bröderna Fors i Mjölby. Tillverkningen skedde under en period som ASJ-Forss men sedemera togs tillverkningen över av ett nytt bolag Forss- Parator.

Flaksemitrailer med en Volvo dragbil vid leverans till Svensk Lastbil AB 1965

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07