1950-talet

Under 50-talet levererade ASJ över 600 karosser till bussar. Beställningarna på karosser till bussar fortsatte under 50-talets första år att öka men farhågor att de goda åren skulle ta slut gjorde att ASJ på olika sätt letade efter nya produkter men framför allt olika möjligheter att kunna effektivisera tillverkningen. Fortfarande byggdes konventionella karosser på Volvo och Scania-Vabis chassier. Någon enstaka buss byggdes fortfarande på lastvagnschassie, men nu var det stora flertalet bussar byggda på speciella busschassier och med karosser i stål.

Buss byggd på Volvo B-513 chassi levererad till Söderköpings Bilcentral

Buss byggd på Volvo B-513 chassi levererades i april 1950 till Söderköpings Bilcentral 

En ny produkt som ASJ trodde mycket på var skåpvagnar byggda på Volvo PV-445 chassin. ASJ fick i slutet av 1949 en beställning på en demonstrationsvagn av Volvo. Ritningen gjordes av Volvo och ASJ levererade skåpvagnen till Volvo i början av 1950. ASJ ledningen såg  skåpvagnarna som en ny produkt. ASJ kompletterade demonstrationsvagnen med dubbla bakdörrar och började tillverka plåtar och detaljer till "sin" skåpvagn. En särskild "line" byggdes upp i busshallen för att tillverka skåpvagnarna. Problem uppstod vid tillverkningen av karossplåtarna, främst på grund av att man inte fick den precision som var nödvändig. Detta medförde att man beslutade att tillverkningen skulle läggas ner. En ny kaross togs emellertid fram som var enklare och därmed billigare att tillverka. Ett antal skåpvagnar tillverkades i denna andra serie, men problemen kvarstod och tillverkningen lades ner för andra gången. Skåpvagn på Volvo PV-445 chassi med ASJ kaross

ASJ byggd skåpvagn på ett Volvo PV-445 leveranschassi i den andra serien.

ASJ hade under lång tid brottats med svårigheter att få till en effektiv produktion av karosser. En standardisering av delar och detaljer ansågs vara det sätt som skulle kunna minska kostnaderna vid tillverkning. Man ville kunna erbjuda ett antal karosstyper som till stora delar byggdes upp med standarddetaljer. Lösningen som togs fram var en serie av bussar som kallades för Condorer. Dessa fanns i ett begränsat antal storlekar och kunde fås med antingen Volvo eller Scania-Vabis chassi. Redan i mitten av 50-talet användes trafiksäkerheten som en viktig konkurrensfaktor vid demonstrationer och försäljning av just Condor bussar. Utställningsbuss med den minsta Condor karossen. Byggd på ett Volvo chassi.

Utställningsbuss med den minsta Condor karossen. Byggd på ett Volvo chassi.

En turistvariant av Condoren togs fram som kallades för International. Denna byggdes främst på Volvo B-617 chassier och hade alla kännetecken som var vanliga på en Condor. En lite speciell variant som också togs fram var Junior Condorer, som byggdes på ett Volvo L-342 chassi. Andra varianter som efter hand togs fram hade raka fönster men kallades och märktes ändå som en Condor.  Condor av den största typen levererades till Boxholms Omnibustrafik.

Condor av den största typen levererades i april 1955 till Boxholms Omnibustrafik. Bussen hade i detta fallet turistinredning.

Tidigare hade ASJ byggt självbärande karosser som monterades på standard chassier från Scania-Vabis. Nu gick man ett steg längre och byggde självbärande och chassilösa karosser där hjulupphängningen var integrerad i karossen. Dessa bussar togs fram i ett samarbete med AB Linjebuss för att bl.a. användas i stadstrafiken i Lund. Denna typ av buss levererades också till några andra städer. Bussarna byggdes med komponenter från Volvo B-617 chassier. Prototyp till chassilös stadsbuss till AB Linjebuss
Prototyp till chassilös stadsbuss byggd till AB Linjebuss för placering i Lund. Bussar av denna typ levgererades bl.a. till AB Linjebuss under åren 1956 - 1958.
Export av bussar förekom i viss omfattning under 50-talet. Det var framförallt Volvo som anlitade ASJ som karossbyggare för olika exportkunder. I något enstaka fall sålde ASJ direkt till kund i ett annat land. Flera länder i Syd Amerika var de största exportkunderna men även Island köpte ett antal bussar med ASJ kaross.

ASJ:s karosstillverkning pågick fram till 1958 då all tillverkning av karosser flyttades över till Svenska Karosseri verkstäderna AB, SKV i Katrineholm. Ett företag som ASJ tog över 1943. Tankbils och Fruehauf tillverkningen fortsatte i Linköping ännu några år.

Condor i stadsbussutförande inför leverans till Island
Stadsbuss på Volvo B-658 chassi klar för export till Island. Observera att bussen har Condor märke trots att fönstren är raka.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07