1930-talet

År 1931 stod de nya busshallarna klara och ungefär samtidigt startade en särskild karosseriavdelningen inom ASJ Linköping. Sakta men säkert ökade beställningarna på karosser till olika kunder. Järnvägsföretag var under 30-talet en relativt stor kund. Flera bussföretag i och runt Stockholm beställde många bussar men omkring 30% av alla beställningar gjordes av mindre företag och enskilda bussägare. Även olika statliga institutioner som Kungl. Generalpoststyrelsen, Vattenfallsstyrelsen och Flygförvaltningen fanns bland kunderna.

Busshallen någon gång på 30-talet

En av de de nya busshallarna någon gång på 1930-talet

Bussarna som ASJ byggde karosser till hade många olika chassier. 25 olika chassitillverkare levererade chassier till bussarna som byggdes under 30-talet. Största antalet från en enskild tillverkare kom från Volvo med Scania-Vabis på andra plats. Tidaholm var vid denna tid också en svensk tillverkare som levererade många chassier. En annan svensk tillverkare var Motala som levererade ett mindre antal chassier. Chevrolet och International var två av flera amerikanska tillverkare. Även en engelska tillverkare som Bedford och tyska som Mercedes Benz och Magirius levererade chassier. Volvo var som sagts tidigare den mest anlitade karosstillverkaren för bussarna som man tillverkade karosser till. Både lastvagns chassier som LV-75 och speciella busschassier som B-10/11 användes i stor utsträckning.  Buss på Brockway chassi

En buss byggd på ett Brockway chassi levererades 1930 till August Jonssons Omnibustrafik i Liatorp

Olika statliga institutioner, som t.ex. Kungl. Generalpoststyrelsen var stora kunder till ASJ under 30-talet. Många postdiligenser fick nya karosser men också till fältpostbussar, skåp- och flakvagnar byggde ASJ karosser. Fältpostbussarna byggdes genomgående på chassier från f.d. postdiligenser.  Till Kungl. Vattenfallsstyrelsen byggde man en demonstrationsbuss och till Kungl. Flygförvaltningen en trailerbuss som var den första av sitt slag i Sverige. Bussen placerades på flygflottiljen F 1 i Västerås. Postdiligens på Scania-Vabis chassi år 1933

Denna postdiligens på ett begagnat Scania-Vabis chassi levererades till Kungl. Generalpoststyrelsen 1933

Kunderna som ASJ hade kom från i stort alla delar av Sverige, men huvuddelen var från olika omnibusbolag i mellan- och södra Sverige. Flera kom också från området runt Linköping och från övriga delar av Östergötland. Från början var det mest karosser av typen torped och trucktyp med föraren framflyttad men när Scania-Vabis lanserade sitt chassi som medgav att man flyttade fram föraren vid sidan av motorn, allmänt kallad bulldog, började även dessa att byggas av ASJ. Även så kallade falska bulldogar där styrning låg framför den främre karossfronten byggdes på framför allt Volvo LV-75 D chassier men också på några utländska chassier. Boss på Volvo B-10 chassi levererad 1936

Buss på ett Volvo B-10 chassi levererades 1936 till Mellersta Östergötlands Trafikaktiebolag, ett dotterbolag till Mellersta Östergötlands Järnvägar (MÖJ)

Inte bara karosser till bussar byggdes av ASJ under 30-talet. Karosser byggdes till Ambulanser, butiksbussar och en möbeltransportbil. Till dessa användes framförallt Volvo chassier.  Ambulans, byggd på Volvo PV-657 chassi
Ambulans byggd på ett Volvo PV-657 chassi

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07