1920-talet

Järnvägsbeställningarna gick upp och ner under många perioder, inte minst under 20-talet. Busstrafiken hade på 20-talet ökat i omfattning och behovet av bussar började bli stort. Detta medförde att man från ASJ:s ledning ville försöka komma igång med denna tillverkning. En beställning från International Harvester i Norrköping på ett antal bussar byggda på detta företags lastbilschassier medförde att man byggde en provbuss som levererades år 1923. Denna buss byggdes helt inom järnvägsavdelningen, en särskild avdelning för karosseribyggen startade inte förrän i början av 30-talet. Även om beställningen var på ett antal bussar så byggdes inga fler, men provbussen användes under många år på linjen Norrköping - Åby - Torshag. ASJ fick några ytterligare förfrågningar från andra kunder men ingen ytterligare buss byggdes.

Den första bussen. byggd på ett International chassi 1923

Den första bussen som levererades 1923 hade snedställd motorhuv vilket gjorde att busstypen kallades anknäbb.

I slutet av 20-talet fick ASJ ett antal förfrågningar och några bussar levererades de två sista åren detta decennium. De flesta av de tidiga bussarna byggdes på Reo chassier men  en buss som hade ett General Motors chassi och en buss på Scania-Vabis chassi levererades 1929 till Oxelesund - Flen Westmanlands Järnväg (OFWJ). Flera av de första beställarna var privata järnvägar som hade fått upp ögonen för konkurrensen från busstrafiken och genom att öppna egna linjer förhindra konkurrens från andra omnibusbolag.   Buss på Reo chassi levererad till VBJ år 1929
Denna buss som är byggd på ett Reo chassi, levererades till Varberg - Borås Järnväg 1929

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07