BenkeRud Bokproduktion

Utgivna böcker

Förnärvarande är fyra böcker om Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ utgivna

Utgiven 2018

Waggonfabriken

Linköpingskarosserier från Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Utgiven 2012

Linköpingskarosserier

 

Boken om rälsbussar från Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Utgiven 2008

Rälsbussar från Svenska Järnvägsverkstäderna och deras samtida

 

Boken om Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

Utgiven 2007

ASJ 100 år sedan starten

Åter till startsidan Bokförsäljning Pågående projekt

 

BenkeRud Bokproduktion

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018

Sidan uppdaterad 2018-11-14