De första järnvägsvagnarna som användes i Sverige var tillverkade av utländska vagntillverkare men efterhand kom tillverkningen i gång i Sverige. En av de första verkstäderna som tillverkade järnvägsvagnar under 1800-talet var Kockums. Efterhand startade flera tillverkare både tillverkning av lok och vagnar.

Under 1900-talet fanns ett antal större tillverkare, men också mindre företag gjorde längre eller kortare inhopp som vagntillverkare. Grupperingen i mindre och större företag görs helt efter hur många järnvägsvagnar som respektive företag tillverkade. 

De privata järnvägarnas verkstäder tillverkade också en hel del vagnar även om huvudsysselsättningen var reparationer och revisioner av sina egna järnvägsvagnar. 

På samma sätt som de privata järnvägarna hade SJ också egna verkstäder som också i rätt stor omfattning tillverkade järnvägsvagnar. I några fall blev SJ ägare av företag som tillverkade vagnar inte bara till SJ utan också både till inhemska och utländska järnvägar samt olika industrier som hade egna vagnar.

I boken vill jag också ta med historien om kartellbildningarna som förekom mellan olika företag med början under senare delen av 1800-talet och som fortsatte ända fram till efter andra världskriget när nya lagar förhindrade företagen att fortsätta med karteller. 

Kockumstillverkad vagn innan leverans från verkstäderna i Malmö. SJ litt. NN5 nr. 32566
(Jvm)

 

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07