Status för framtagning av bok om svenska vagntillverkare

Det arbete som jag gör nu är datainsamling och att försöka få till en plan för hur arbetet skall läggas upp. I detta ingår också att göra klart vilka företag som skall tas med och avgränsa hur djupt jag skall gå i resp. företags historia och produktion.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07