Denna bok som togs fram av Trafik-Nostalgiska Förlaget innehåller en del som beskriver tillverkningen av rälsbussar, litt. YCo6 och YBo7. Materialet kommer till stora delar från det presentationsmaterial som ASJ tog fram i samband med att dessa rälsbussar byggdes i företagets verkstäder i Linköping och Arlöv. Denna del är kompletterad med text samt bilder på andra rälsbussar och motorvagnar som ASJ byggde åt SJ men också till andra järnvägsföretag. Boken innehåller också en del som Arne Hällqvist har skrivit och som beskriver hur SJ valde rälsbussens  konstruktion och utformning. Boken innehåller också digra listor på samtliga SJ:s rälsbussar samt en stor mängd bilder från rälsbussarnas vardag i Sverige och i andra länder.

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan men också om boken Rälsbussar. Utnyttja  länken till vänster för att kontakta mig per e-post.

Boken kan köpas genom att kontakta mig per e-post. I Linköping finns boken till försäljning i Järnvägsmuseet i Valla eller genom Järnvägarnas Museiförening i Linköping.

Boken Rälsbussar från Svenska Järnvägsverkstäderna

 

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07