Redan 1908 fick ASJ sin första beställning av krigsmateriel. Åren före första världskriget hade man från arméledningen insett att man inför ett kommande krig behövde en planering av krigsmaterielförsörjningen under ett krig. För att man skulle få möjlighet att planera för denna produktion inhämtades olika uppgifter från industrin. Det gällde främst produktionskapacitet men också lagerhållning av olika råmaterial. Under åren kom denna planering att bli än viktigare och olika statliga institutioner bildades för att sköta den omfattande verksamheten. 

Utöver produktionen av militära produkter förekom under åren även en omfattande tillverkning av detaljer till bl.a. minor. ASJ var underleverantör till många andra små och stora företag runt om i Sverige som också tillverkade krigsmateriel till den svenska krigsmakten. Denna detaljtillverkning förekom i stort sett hela ASJ:s verksamhetstid.   

Under andra världskriget och under det kalla kriget ställdes stora krav på industrierna som skulle leverera krigsmateriel. Olika skyddsinstruktioner som skulle styra t.ex. luftbevakning och luftskydd togs fram. Företagen skulle ha skyddsrum, egen brandkår och kunna förhindra intrång som kunde innebära sabotage och annan påverkan på produktionen. Under andra världskriget byggdes också luftbevakningstorn i anslutning till  verkstäderna och man byggde en plattform för en  luftvärnsautomatkanon på ASJ:s kontorshus.

Under Status finns uppgifter om läget med framtagningen av boken.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07