Beställningar från olika institutioner som ingick i totalförsvaret

Ett antal beställningar av olika typer av fordon som användes inom totalförsvaret gjordes framförallt under krigsåren. Dessa beställningar gjordes av Kungl. Telegrafstyrelsen och Kungl. Generalpoststyrelsen men kom mer eller mindre att ingå i den militära organisationen. Även andra statliga verk gjorde beställningar som kan ses som del i det som kom att kallas för totalförsvaret. En del som man kanske inte direkt tänker på i detta sammanhang var reservmateriel för järnvägen som lades upp i beredskapsförråd för att användas under krigsförhållanden.

Mobil överdragsstation

Mobil överdragsstaition som byggdes på ett Volvo LV127-chassi och som levererades 1942.

Fältposthanteringen var en organisation som både inbegrep militära förband och den civila Kungl. Generalpoststyrelsen. ASJ byggde ett antal expeditions- bussar för fältpost under åren före och under andra världskriget. Dessa bussar som beställdes av postverket, byggdes på äldre postdiligenser som byggts på chassin från Scania-Vabis. Expeditionsbuss för fältpost
Expeditionsbuss för fältpost vid leveransen 1940. Ett komplett mobilt postkontor för fältbruk.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07