Status för framtagning av bok

En övergripande plan för vad boken skall innehålla är klar. Vissa av kapitlen som är definierade är påbörjade och i några fall relativt klara. Läget vad gäller tillgång på bilder är gott. 

Den del som saknas är framförallt om hur företaget påverkades av lagar och regler som infördes med början under 1940-talet och sedan kom att utökas under det kalla kriget. Här finns behov av studier i olika arkiv.

Någon planering för utgivning finns för närvarande inte!

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07