Krigsmaterielproduktion 

vid 

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping