Beställningar från den svenska marinen

De tidigaste militära beställningarna gjordes av Kungl. Marinförvaltningen. Det var bl.a. ombyggnad och ändring av minor men också nytillverkning av olika bojar och andra detaljer för minor och minsvepning.

Bullerboj

 Bullerboj

Under många år var minor och minankare de militäraprodukter som ASJ tillverkade mest av. Även olika detaljer tillverkades till marinens egna verkstäder men också till andra mekaniska verkstäder, som Motala Verkstad och Karlstad Mekaniska Verkstad. Mina m/31 med ankare m/31

Mina och minankare m/31

Paravaner som användes vid minsvepning var en annan produkt som ASJ tillverkade i stort antal. Dessa byggdes också till olika rederier för att användas på civila fartyg de sista krigsåren och när kriget var slut. Paravaner

Paravaner

ASJ tillverkade som redan nämnds en mängd olika detaljer och produkter till marinen. Även kärror och lavetter av i stort sett samma typer som man tillverkade till armén men också en del specialfordon, som en tankvagn för smalspår och stridsledningsvagnar. Smalspårig tankvagn
Smalspårig tankvagn litt. Um som tillverkades till Kungl. Marinförvaltningen 1932. Vagnen användes på Håkantorp - Lidköping Järnväg.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07