Beställningar från det svenska flygvapnet och dess föregångare

Redan på 1920-talet byggde ASJ ett antal vagnar till Kungl. Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen. Vagnarna var av olika typer, några för transport av flygplan och material, men några var byggda för att användas som mobila mörkrum. Dessa användes för att framkalla glasnegativen som användes vid fotospaning.

Packvagn tillverkad för Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen

 Packvagn till Kungl. Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen

ASJ:s flygplantillverkning under åren 1930 - 1939 är naturligtvis en viktig del i den militära tillverkningen. Under perioden fick ASJ beställning på 170 flygplan, de flesta tillverkades på licens från olika utlänska tillverkare. Några av flygplantyperna kom helt eller delvis att tillverkas av Saab efter övertagandet 1939. Skolflygplan av typen Sk10
Skolflygplan Sk 10 uppställda på flygfältet i Råberga
På 40-talet byggdes ett antal bussar för användning inom flygvapnet. Även speciella bilar med framkallningsutrymme, s.k. fotobilar byggdes. Liknande bilar byggdes också åt den svenska armén. Även bussar som användes som luftförsvarscentraler byggdes av ASJ under 40-talet. Fotobil 202 med gengaskärra
Fotobil 202 med gengaskärra.
Att tillverka bomber av olika storlek ingick också bland beställningarna från flygvapnet. I vissa fall samordnades beställningarna under 40-talet av statens ammunitionsnämnd som var en särskild institution som skötte stora beställningarna i samband med beredskapstiden. Minbomb 500 kg
Minbomb 500 kg
Efter andra världskriget tillverkades olika fordon för flygvapnet. Ett exempel är kraftaggregatbilar som byggdes på chassin som köpts som överskottsmateriel efter kriget. Även trafikledningsvagnar som kunde transporteras ut till tillfälliga flygfält tillverkades på 60-talet. Kraftaggregatbil
Kraftaggregatbil på Dodge-chassi

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07