Beställningar från den svenska armén

Vagnar och kärror var bland det första som ASJ byggde till den svenska armén. Kokvagnar av olika typer kom att byggas ända fram på 40-talet men också många olika typer av kärror, som ammunitions-, verktygs-, signal-, telegraf-, pionjär-, batteri-  och sjuktransportkärror. 

Kokvagn m/16

Detta är en kokvagn, m/16 bestående av en   bakkärra med spis och en förställare med kuskbock och förvaringsutrymmen

Även rena vapen tillverkades av ASJ, men mest var det delar till dessa som man tillverkade. Ett exempel var lavetter till olika kanoner och haubitsar men även olika delar till stridsvagnar och pansarbandvagnar förekom under 50 - 60-talet. Granatkastare m/18

6 cm granatkastare m/18. En av de första granatkastarna som den svenska armén använde i fält.

En armé behövde även andra typer av fordon för underhåll och försörjning av alla som ingick i förbanden. ASJ byggde olika typer av materialvagnar och packvagnar men också köttvagnar och bakugnar till fältbagerier.  Fältbakugn med förställare

Bakugn till fältbageri levererades år 1918. Den kopplades till en förställare där kusken hade sin plats.

Även när armén motoriserades tillverkade ASJ olika fordon för armén. Sjuktransport- och personaltransportbussar, men också specialfordon som fotobilar tillverkades under 40- och 50-talet. Sjuktransportbussar, typ 701
Sjuktransportbussar, typ 701är här uppställda på verkstadsgården inför leverans 1942. 
Under det kalla kriget fortsatte tillverkningen av olika produkter till det svenska försvaret. ASJ var i några fall underleverantör till Bofors, bl.a. av lavetter till en fransk kanon som köptes in av armén. Tillverkning av fälthaubitser
Tillverkning av kanonlavetter till Bofors. Kanonen tillverkades på licens från en fransk tillverkare och kallades "Fransyska".

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07