BenkeRud Bokproduktion

Pågående projekt

 

Nästa projekt under 2019 blir en bok om Vagn- och Maskinfaberiken/ ASJ i Falun. Fakta insamlingen och arkivstudier har jag påbörjat. Omfattningen kommer att bli större än vad som gällde boken om Waggonfabriken i Arlöv eftersom även den omfattande loktillverkningen skall rymmas.  

Boken om den militära tillverkningen inom ASJ, som jag påbörjade för flera år sedan, har fått lägre prioritet men kommer att bli nästa projekt efter boken om Vagn- och Maskinfabriken i Falun. 

Den bok om ASJ:s tillverkning av entreprenadmaskiner, som jag har ett långt gånget utkast till, skall jag försöka avsluta och ge ut. Av flera olika anledningar, bland annat att delar av denna bok finns med i boken om Waggonfabriken, har jag varit osäker om jag skall ge ut den, men efter vissa påstötningar, så har jag bestämt mig för att färdigställa boken och försöka ge ut den under 2019. 

Utöver dessa böcker med anknytning till ASJ håller jag på med en mer långsiktig faktainsamling och förberedelser för en bok om alla svenska järnvägsvagnstillverkare. 

 

Utgivning under 2019.

Tillverkning av Dumprar och lastmaskiner

 

Boken om krigsmaterielproduktionen vid ASJ Linköping

Kommande projekt.

Krigsmaterielproduktion vid ASJ

Kommande projekt.

Vagn- och Maskinfabriken/ASJ Falun

 

Framtida projekt.

En bok om alla tillverkare av 
järnvägsvagnar i Sverige

Svenska vagntillverkare

Bokförsäljning Till startsidan Kontakt

BenkeRud Bokproduktion

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-12-01