Under åren 1928 - 1958 tillverkade ASJ i Linköping ett stort antal karosserier till framför allt bussar men också till ambulanser, skåpbilar och andra specialfordon. Även några år senare, inför högertrafikomläggningen byggde verkstäderna i Linköping om ett stort antal bussar. När karosseritillverkningen lades ner 1958 startade ASJ licenstillverkning av släpkärror, släpvagnar och semitrailer. Grundkonstruktionen kom från det amerikanska företaget Fruehauf Company men ASJ gjorde också egna förbättringar av olika konstruktioner tillsammans med det amerikanska företaget.

Min målsättning med denna bok är att uppmärksamma den omfattande verksamhet med karosseribyggnad som bedrevs i verkstäderna i Linköping. Bokens titel syftar på det ASJ kallade sina busskarosser i annonserna på 30- och 40-talet.

Denna del av hemsidan är tänkt att kortfattat presentera upplägget för boken. I länkarna till vänster presenteras kortfattat kapitlens innehåll.

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan, men jag är också tacksam för att få veta ev. fel och oklarheter i boken. Utnyttja  länken till vänster för att kontakta mig per e-post. Under hand tänker jag presentera rättningar, kompletteringar och kommentarer på denna sida.

Boken kan köpas genom att kontakta mig per e-post. I Linköping finns boken till försäljning i Järnvägsmuseet i Valla eller genom Järnvägarnas Museiförening i Linköping.

Boken om Linköpingskarosserier från Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna

 

Rättningar, kompletteringar och kommentarer

Sidan 74 Detta är ingen buss på ett Volvo LV85-chassi utan en buss på ett B513-chassi som levererades 1947. Däremot stämmer det att beställaren var Henrik Nilsson, Vreta Kloster. Bild saknas men en ritning på bussen finns nederst på sidan.
Sidan 149 Bussen E690 på bilden är en Scania-Vabis B7159 (sista två siffrorna kan ev. vara 55, olika uppgifter finns i de bevarade dokumenten).

Sidan 195

Chassit till denna tankvagn är med stor säkerhet L249. Den ingick i en leverans år 1952 till Shell av totalt sex tankbilar som byggdes på L249, L231 och L234 chassin, två tankbilar per chassityp.

Ritning på bussen som levererades till Henrik Nilssons Omnibustrafik 1937. 

Bussen var byggd på ett Volvo LV85-chassi. 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07