Under framförallt sista delen av 50-talet var man från företagsledningen klar över att järnvägsbeställningarna skulle minska. Ett antal nya produktområden var intressanta däribland som det från början kallades, jordförflyttnings- maskiner. Efterhand ändrades benämningen till Entreprenadmaskiner. Efter en genomgripande marknadsundersökning togs beslut att satsa på lastmaskiner och dumperkärror. 

Redan i december 1960 presenterades en dumperkärra och till den en passande traktor. I maj, året efter visades också en dumper som kunde dras av en standardtraktor. Ungefär samtidigt kunde företaget visa upp den första lastmaskinen.

Verksamheten kom under åren att öka i sådan omfattning att man beslutade att entreprenadmaskinverksamheten skulle flyttas till ASJ Arlöv. Utvecklingen blev till viss del kvar i Linköping. 

Produktprogrammet utökades med flera lastmaskiner och försäljningen för främst lastmaskinerna gick bra. Tyvärr ändrades förhållandena drastiskt när företagsledningen började göra sig av med de flesta produktområdena inom ASJ. Nu skulle man satsa på värmeprodukter och allt övrigt såldes ut till andra företag. Lastmaskinerna togs över av Volvo/BM i juli 1969. 

Utgivning fn. ej bestämd.

Under Status finns uppgift om läget med framtagningen av boken.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-26