ASJ blev efter Första världskrigets slut ett företag med verkstäder inte bara i Linköping utan även i Arlöv och Falun. Genom övertagande av aktiemajoriteten i Arlövs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik samt övertagande av Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun år 1918 blev ASJ ett storföretag inom järnvägsfordonsbranschen.

Verksamheten i Arlöv började redan 1898 när Ludvig Rössel startade Rössels Mekaniska Verkstad. Efter en turbulent tid efter sekelskiftet, med strejker och lockouter fick Rössel sluta som VD och företaget bytte år 1902 namn till Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik. 

Under alla år var verksamheten hårt knuten till tillverkning av järnvägsvagnar, men även annan tillverkning såsom vågar, transportanläggningar och detaljtillverkning förekom. Ludvig Rössel tillverkade ett stort antal vagnar för uthyrning och detta kom under många år att vara en stor del av Waggonfabrikens verksamhet. Under ASJ tiden kom även entreprenadmaskiner, bilar och andra produkter att ingå i verkstädernas tillverkning.

Efter att ASJ lagts ner kom verkstäderna att tas över av Saab,  Personvagnsdivisionen och tillverkning av flera av Saabs modeller förlades till Arlöv.

Genom sammarbete med Torgny Wallin som under många år jobbade på Saab Arlöv har det varit möjligt att skriva denna bok. Torgny intresserade sig för företagets historia och samlade dokument och bilder som har varit en förutsättning för att vi skulle kunna skriva denna bok.

Vi är mycket tacksam för synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan, men också idéer och förslag som kan vara nyttiga för den planerade boken. Utnyttja länken till vänster för att kontakta mig per e-post.

Utkommer under första halvåret 2018.

Under Status finns uppgifter om läget med framtagningen av boken. Jag tar gärna emot intresseanmälningar per e-post.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07