ASJ blev efter Första världskrigets slut ett företag med verkstäder inte bara i Linköping utan även i Arlöv och Falun. Genom övertagande av aktiemajoriteten i Arlövs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik samt övertagande av Vagn- & Maskinfabriksaktiebolaget i Falun år 1918 blev ASJ ett storföretag inom järnvägsfordonsbranschen.

Verksamheten i Arlöv började redan 1898 när Ludvig Rössel startade Rössels Mekaniska Verkstad. Efter en turbulent tid efter sekelskiftet, med strejker och lockouter fick Rössel sluta som VD och företaget bytte år 1902 namn till Arlövs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik. 

Verksamheten i Arlöv var under alla år hårt knuten till tillverkning av järnvägsvagnar, men även annan tillverkning såsom vågar, transportanläggningar och detaljtillverkning förekom. Ludvig Rössel tillverkade ett stort antal vagnar för uthyrning och detta kom under många år att vara en stor del av Waggonfabrikens verksamhet. Under ASJ tiden kom även entreprenadmaskiner, bilar och andra produkter att ingå i verkstädernas tillverkning.

Efter att ASJ lagts ner kom verkstäderna att tas över av Saab,  Personvagnsdivisionen och tillverkning av flera av Saabs modeller förlades till Arlöv.

Jag är mycket tacksam för synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan, men också idéer och förslag som kan vara nyttiga för den planerade boken. Utnyttja länken till vänster för att kontakta mig per e-post.

Utkommer tidigast under 2018.

Under Status finns uppgifter om läget med framtagningen av boken.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-26