Arlöfs Mekaniska Verkstad & Waggonfabrik 

Efter en turbulent tid med strejker och lock-outer startade verksamheten upp i det nya företaget. Beställningar på järnvägsvagnar kom in till företaget och efter hand kom verksamheten i gång och leveranserna kunde börja effektueras. 

Redan under företagets första år började man satsa på tillverkning av bilar. Några personbilar byggdes med komponenter från den franska tillverkaren Peugot. Även några lastvagnar tillverkades och visades upp 1902 på en automobilutställning i Köpenhamn. 

 

Portvaktshuset vid Arlöfs Mekaniska Verkstad och Waggonfabrik. (JO)

Efterhand började man också leverera personvagnar utöver en stor mängd av godsvagnar. Även till smalspåriga järnvägar levererades många gods- och personvagnar.

Waggonfabriken tillverkade också annan utrustning och komponenter till järnvägen. Kranar, lastutrustning mm. tillsammans med vågar hörde till de produkter som företaget satsade på. Ett stort antal komponenter, som buffertar, koppel, bromsdetaljer och andra tillbehör till järnvägsvagnar var också ett område man satsade på. En katalog togs fram och visar på ett omfattande sortiment.

Personboggivagn litt. AC nr. 10 som levererades till Norra  Östergötlands järnväg år 1905. (ÖJM)

Uthyrningsverksamheten som hade startats av Ludvig Rössel fortsatte, även om nytillverkningen inte var så omfattande. 

Leveranser till de danska järnvägarna kom igång under 1904 och blev under några år en rätt stor del av företagets tillverkning. Till Danmark levererades både gods- och personvagnar, men också en ångvagn.

Uthyrningsvagnar litt. J på verkstadsgården. Just denna littera var vanlig som uthyrningsvagn eftersom det gick åt många vagnar i samband med sockerbetskampanjerna på höstarna. (ÖJM)

Åren 1907 till 1911 levererades nio ångvagnar till flera järnvägar. Konstruktionen som användes var av fransk tillverkning, system Purrey. Detta var en konstruktion som väl lämpade sig för drivning av en ångvagn.

Waggonfabriken klarade sig rätt hyggligt under den svåra perioden under Första Världskriget, men under krigets sista år hade företagets styrelse kontakt med ASJ:s VD och man kom överens om att ASJ skulle köpa aktiemajoriteten i företaget. År 1918 tog ASJ över Waggonfabriken i Arlöv och Vagn- och Maskinfabriken i Falun. 

Ångvagn som levererades år 1907  till Sölvesborg-Olofström- Elmhults järnväg. (ÖJM)

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2018-05-06