År 2007 var det 100 år sedan ASJ startade sin verksamhet i Linköping. För att uppmärksamma och fira detta har en bok om ASJ:s verksamhet i Linköping givits ut. Arbetet med boken startade omkring 1995 och utgångsmaterialet var främst det arkiv som Järnvägarnas Museiförening lyckades rädda i samband med att Saab övertog ASJ:s lokaler 1972. Arkivet ingår i Östergötlands Järnvägsmuseum i Linköping. Järnvägsmuseets samlingar tillhör Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och är deponerade hos Friluftsmuseet Gamla Linköping/Valla Fritidsområde. En del av ASJ:s bildmaterial från verksamheten i Linköping finns i museet i Gävle.

Denna del av hemsidan är tänkt att vara en presentation och i viss mån en anslagstavla för boken. Rättningar, kompletteringar och kommentarer kommer efterhand att presenteras på denna sida. 

Jag är mycket tacksam för förslag, synpunkter och påpekanden om det som finns på hemsidan men också om boken Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1907 - 1972. Utnyttja länken till vänster för att kontakta mig per e-post.

I länkarna till vänster ges en kortfattad presentation av bokens innehåll.

Boken kan köpas genom att kontakta mig per e-post. I Linköping finns boken också till försäljning i Järnvägsmuseet i Valla eller genom Järnvägarnas Museiförening i Linköping.

Boken Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Linköping 1907 - 1972

Rättningar, kompletteringar och kommentarer

Titel sidan

Som flera har påpekat skiljer det sig mellan omslag och titelsida. (red.) skall inte stå på titelsidan. Jag har helt själv tagit fram underlag och skrivit denna bok.

Sidan 187

Fel text till den nedre bilden.  Detta är den första rälsbussen litt. YCo6 målad med en provfärgsättning. Rälsbussarna levererades inte med denna färgsättning.

Sidan 230

Bildtext. Erik Aspengren skall vara Erik Aspenberg

Sidan 242

Tabell 5. Saknad leverans. 1956 Rälsbuss Kungl. Järnvägsstyrelsen SJ 1088-1112 YCo6

Sidan 242

Tabell 5. Saknad leverans. 1957 Rälsbuss Kungl. Järnvägsstyrelsen SJ 1138-1162 Ybo7

Sidan 243

Bildtext:  Tre Sk 11 till det svenska flygvapnet klara för leverans på Råberga flygfält.

 

© Bengt-Åke Rudström 2018 Sidan uppdaterad 2018-05-07