Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna 

i Linköping 1907-1972

Hundra år sedan starten