1907 - 1908

Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna konstituerades den 27 juli 1907 vid ett möte på hotell Rydberg i Stockholm. Aktieägare var i huvudsak familjen Uggla och vänner till familjen. Några kilometer utanför Linköping, nära den lilla kvarnbyn Tannefors hade man lyckats köpa ett större markområde från Råberga gård. Området låg alldeles öster om Östra Centralbanan som färdigställts några år innan ASJ började byggas upp. I direkt anslutning till ASJ låg Tannefors station. Anslutande spår drogs in till ASJ:s område. Några år senare anslöts också ASJ till den smalspåriga linjen Linköping - Ringstorp på MÖJ, genom ett stickspår till Råberga hållplats.   ASJ vintern 1907/1908
ASJ vintern 1907/1908. Pannhuset med skorsten är under färdig- ställande. Förråd, verkstad och kontorshus börjar bli klara. I bakgrunden syns huvudbyggnaden på Råberga gård
Bygget av verkstäder och andra nödvändiga byggnader kom snabbt igång. Redan våren 1908 hade viss verk- samhet redan kommit igång. Beställningarna började nästan omgående komma till det nya företaget. I några fall kunde man inte ta åt sig beställningar utan andra järnvägs- verkstäder kom att tillverka vagnarna. Det gällde nu att färdigställa verkstäder och uppsättningshallar så att produktionen av järnvägsvagnar kunde komma igång fullt ut så snabbt som möjligt. 

Redan i slutet av 1908 hade arbetsstyrkan vid ASJ kommit upp till drygt 200 man och antalet ökade sedan hela tiden. Trots svåra tider med oroligheter i form av strejker och lockouter så lyckades det nya företaget att öka sin om- sättning och vinst hela tiden de första åren.

Arbetsstyrkan uppställd framför kontorshuset 1908
Arbetsstyrkan år 1908 uppställda framför kontorshuset
De personer som fick en ledande ställning i det nya företaget var bröderna Erland och Carl Johan Uggla. Båda hade innan bildandet av ASJ arbetet vid Södertälje Verkstäder. Ett stort antal arbetare och tjänstemän flyttade med bröderna Uggla från Södertälje till Linköping. En av dem var Carl Gustaf Friman som varit kontorschef vid Södertälje Verkstäder och som blev kamrer vid ASJ under ett antal år. Innan kontorsbyggnaden var klar inhystes affärskontoret  och ritningskontoret i andra byggnader i Tannefors. Framtagning av ritningar, framförallt på byggnader inom ASJ kom snabbt igång. Huvuddelen av alla ritningar som behövdes för uppbyggnaden av ASJ togs fram av ASJ. Efterhand började också ritningar att tas fram på vagnar och detaljer till dessa. "De tre" Carl Johan Uggla, Carl Gustaf Friman och Erland Uggla
Carl Johan Uggla, Carl Gustaf Friman och Erland Uggla på väg mot ASJ ungefär där Stallgården byggdes några år senare

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24