Åren 1958 - 1967

År 1958 började ASJ bygga trailers och släpvagnar på licens från det amerikanska företaget Fruehauf Trailer Co. Denna tillverkning fick ett mycket gott mottagande hos kunderna och efterhand organiserades en särskild avdelning för verksamheten.

Tankbilar ingick också fortfarande i ASJ:s tillverknings- program men busskarosstillverkningen hade under perioden minskat kraftigt. Inför den stundande högertrafikomläggningen fanns ett stort behov av att  bygga om bussar och bussombyggnader kom igång vid verkstäderna i Linköping. Nya dörrar förbereddes så att bussarna skulle kunna användas både i vänster och högertrafik. Marknaden för nya bussar hade minskat kraftigt så någon direkt nytillverkning förekom inte i Linköping under sista delen av perioden.   

Olika licensbyggda Fruehauf släp- och trailervagnar
Fruehauf släp utanför den tillbyggda vägfordonsavdelningen
ASJ sökte med ljus och lykta efter nya produkter som var lönsamma att tillverka och gick att sälja. En ny produktgrupp som man beslöt sig för att starta, var tillverkning av entreprenadmaskiner. De första prototyperna till en lastmaskin togs fram i början av 60-talet. HL 854 var en frontlastare med vikten 8,5 ton som kunde lasta 1,3 kubikmeter i skopan. Flera andra modeller togs fram tillsammans med dumpersläp och traktor. Även en gruvdumper togs fram till LKAB och en större jord- brukstraktor. Försäljningen gick bra och 1966 flyttades tillverkningen av entreprenadmaskinerna till Arlöv. Prototyp till lastmaskin HL 854
En av de två prototyperna till lastmaskinen typ HL 854 fotograferad i en grusgrop 1961
I slutet av perioden började ASJ tillsammans med ASEA att leverera lokaltåg till Stockholms Lokaltrafik. Det var elmotorvagnstågsätt med litt. X1 som kom att levereras fram till 1970. För att prova olika konstruktionslösningar byggdes en s.k. mock-up där man kunde prova och bestämma vilka lösningar som var bäst.

Utöver dessa lokalmotorvagnar byggde ASJ också ett stort antal personvagnar av olika typ. Det var främst litt. ABo2, ABo3 och Ao2 vagnar som tillverkades under denna period. Vagnar som i några fall ännu finns kvar som trafikvagnar vid SJ.

Mock-up för SJ X 1 motorvagn
Mock-up för X1 tåg för konstruktionsprov av bl.a. ventilations- anläggningen
I samband med högertrafikomläggningen 1967 satsade Göteborg och Norrköping på att behålla sin spårväg. Göteborg beställde 70 spårvagnar av typen M 28 som i god tid till trafikomläggningen levererades till spårvägen. Även Norrköping beställde ett antal nya spårvagnar av typ M 67 tillsammans med att man byggde om ett antal äldre M 58 vagnar. Transporten mellan Linköping och Norrköping gjordes med en specialkärra, s.k. vagn- björn. Göteborgsvagnarna transporterades, som vi kan se till höger per järnväg.
Transport av spårvagnar från ASJ i Tannefors till Göteborg
Ett av de mer intressanta projekt som ASJ var inblandad i under slutet av 50-talet och början av 60-talet var byggandet av diselmotorvagnar till den Colombianska järnvägen. Totalt 28 tågsätt bestående av motor- med släpvagn tillverkades och fraktades den långa vägen till Colombia. Problemen för de nya motorvagnstågen var omfattande. Spårstandarden var sämre än vad som beskrivits i specifikationen. Den höga höjden ställde också till problem men också flera olyckor vid kollisioner med tåg och andra fordon ställde till problem för den svenska personalen som var stationerad i Colombia. I förhållande till motsvarande svenska motorvagnar hade de Colombianska en bättre komfort och  en snyggare formgivning. Colombiamotorvagnar
Colombiamotorvagnar med släpvagn provkörs på Ringstorpsbanan år 1958

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24