Åren 1948 - 1957

Efterkrigsåren vid 40-talets slut blev för ASJ starten på ett antal goda år. Flera nya typer av järnvägsfordon beställdes av framför allt SJ. Fortfarande tillverkades personvagnar i ett stort antal. Även smalspåriga vagnar tillverkades med moderna tillverkningsmetoder. SRJ beställde ett antal tredjeklassvagnar med helsvetsade korgar. Många av dessa vagnar finns fortfarande kvar vid några museijärnvägar. De normalspåriga vagnarna, som tillverkades till SJ under denna period var litt. BCo7 och Co14. En BCo7 vagn tillverkades också till TGOJ.    Personvagn SRJ litt. Co nr 116
Personvagn litt. Co nr: 116 inför leverans 1949 till SRJ 
En busstyp som var speciell för ASJ var Condor -bussarna. Dessa bussar togs fram som en standardbuss i några olika storlekar. Typen var tänkt att standardisera och därmed effektivisera tillverkningen genom utnyttjande av gemensamma komponenter. Dessa fanns i en s.k. bygglåda som kunde utnyttjas för tillverkning av olika typer och storlekar. 

Tankbilstillverkningen som startat i Falun flyttades i början av 50-talet till Linköping. Tankbilarna byggdes framförallt på Mercedes och Volvo chassier.

Utöver järnvägsproduktionen utgjorde värmeprodukter fortfarande en viktig tillverkning i Linköping. Förutom villapannor tillverkades också stora pannor. 

Stor Condorbuss
Condorbuss för K Lindqvist Omnibustrafik Piteå
Under denna period fick ASJ flera beställningar på olika motorvagnar. SJ beställde litt. Xoa7, som var tänkt att användas för lokal och regional trafik. Motorvagnen hade normalt koppel och kunde utöver att kopplas till en manövervagn också kopplas till normal järnvägsvagn.   Ett annat var litt. Xoa5. Ett snabbmotorvagnståg för intercitytrafik mellan de större städerna runt Stockholm. Xoa5 tågen, som fick namn som Östergyllen och Närkingen var under denna period de snabbaste tågen som SJ hade. 

Även motorvagnar till den Polska järnvägen byggdes av ASJ tillsammans med ASEA. Det var elektriska lokaltåg för användning runt Warszawa med en mycket enkel och funktionell inredning.

Snabbmotorvagnståg SJ litt. Xoa5
Inför provkörning av Snabbmotorvagnståg litt. Xoa5 nr: 216. Här på Linköpings C år 1948.
Redan under de första åren i denna period började ASJ tillsammans med ASEA att tillverka de första tunnel- banevagnarna för den nya tunnelbanan i Stockholm. Denna tillverkning kom att hålla på ända fram till att ASJ:s verksamhet i Linköping lades ner 1972. Över sjuhundra vagnar tillverkades av ASJ i Linköping under mer än tjugo år. 

En ny typ av tåg togs fram av ASJ. Det s.k. KLL tåget, d.v.s. kort, lätt och lågt var av helt ny typ med nya konstruktionsprinciper på de flesta delar. Tre vagnar byggdes för att kunna prova de nya principerna men konstruktionen var i flera avseenden före sin tid och man lyckades inte få någon kund intresserad.

Tunnelbanevagnar inför leverans till SS
Tunnelbanevagnar klara för leverans till Stockholms Spårvägar
En annan stor produkt under dessa år var rälsbussar. ASJ:s första egna rälsbussar följdes av en större beställning av rälsbussar till SJ. De gula och orangea diselrälsbussarna litt. YCo6 och YCo7 kom att bli vanliga på många av SJ:s linjer under flera årtionden framöver. Över 250 bussar byggdes i Linköping, inte bara till SJ utan också till Göteborg Särö Järnväg.

Några smalspåriga diselmotorvagnar byggdes också till SRJ. Dessa vagnar, de s.k. Rydbergarna blev uppkallade efter järnvägens verkställande direktör, Åke Rydberg. När SJ övertog SRJ ställdes vagnarna av efter en kort tid och de kom relativt snart att skrotas.

Även ett antal spår- och släpvagnar tillverkades under perioden till SS och Lidingöbanorna.

Rälsbuss YCo6 nr 839
Rälsbuss litt. YCo6 nr 839 uppställd inför leverans till SJ år 1953

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24