Åren 1938 - 1947

Den militära tillverkningen var under denna period mycket omfattande. Kokvagnar, bomber, paravaner, spisar, bojar, drakar och sjöminor. Drygt 4 000 minor tillverkades i verkstäderna i Linköping under dessa år. Från ASJ levererades enbart den oladdade minan, laddningen skedde i de flesta fall vid Bofors anläggningar i bl.a. Karlskoga. Även motmedel mot minor tillverkades. Det var paravaner som användes för att svepa bort minorna från den båt som drog paravanen.

Även bussar tillverkades till det svenska försvaret. Sjuktransportbussar levererades 1942 och dessa kom bl.a. att användas i krigets slutskede för att hämta hem fångar från koncentrationslägren i Tyskland.

Minaankare under tillverkning i en av uppsättningshallarna
Personvagnar byggdes under perioden framförallt till SJ. Tredjeklassvagnar litt. Co6 och Co8d levererades tillsammans med några sovvagnar litt. ACo2c och litt. Co14. Även några vagnar byggdes till Trafik- förvaltningen Göteborg - Dalarna - Gävle. Två korgar till smalspåriga personvagnar levererades till SRJ. 

Direkt efter krigsslutet fick ASJ en beställning på personvagnar till den norska järnvägen. Det var 30 st. vagnar, s.k. sidogångsvagnar som levererades till NSB 1947. 

 

 

Personvagn under tillverkning för NSB
Tillverkning av personvagn till Norges Stadsbanor, NSB
ASJ startade under denna period sin rälsbusstillverkning. Två bussar med egenkonstruerade korgar byggdes. En med diseldrift som såldes till Södra Dalarnas Järnväg och en eldrivensom byggdes tillsammans med ASEA 1948. Den kom att övertas av SJ år 1954 och fick litt. Yoa1. Utöver dessa rälsbussar som kan ses som provbussar som efter provperiod såldes till kunder byggde också ASJ två rälsbussar och två släpvagnar till Nora Bergslags Järnväg. Dessa byggdes med drivutrustning från samma firma som användes på de Motalabyggda rälsbussarna som NBJ tidigare hade köpt. Eftersom Motala lagt ner sin rälsbusstillverkning fick ASJ bygga korgarna. Dessa blev i samma stil som de tidigare levererade Motalabussarna.   Rälsbusskorg för Södra Dalarnas Järnväg
Korgen till en rälsbuss som byggdes till Södra Dalarnas Järnväg
Motorvagnar och släpvagnar levererades till Stockholms Spårvägar och till den södra Lidingöbanan. Det var motorvagnar av typ A24 och släpvagnar av typen B24 som levererades. 

Som underleverantör till  ASEA, byggde ASJ de mekaniska delarna till åtta motorvagnar med litt. X7p som 1946 levererades till SRJ. Även några manöver- vagnar som fick litt. Co6b levererades till ASEA. Dessa  användes tillsammans med  Xoa4 motorvagnarna som ASEA levererade till SJ åren 1938 -1939.

Korg till släpvagn SS B24
Korg till släpvagn B24 som beställdes av Stockholms Spårvägar
Efterkrigstiden medförde att oljekonsumtionen ökade kraftigt. Detta medförde att behovet av tankvagnar blev mycket stort. För att snabbt få fram flera tankvagnar byggdes ett stort antal öppna godsvagnar litt. O om till tankvagnar. 

Trots att godsvagnstillverkningen nästan helt hade flyttats från Linköping byggde ASJ i Linköping tre smalspåriga godsvagnar till Fagersta Bruk år 1942. Ett antal matvaruvagnar litt. H byggdes också till SJ året efter.

Ombyggda godsvagnar litt. O till tankvagnar
Ombyggda godsvagnar litt. O med påmonterade tankar i väntan på leverans

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24