Åren 1928 - 1937

Fortfarande byggdes personvagnar med träkorg men efterhand ökade tillverkningen av stålkorgade vagnar. OKB som varit pionjärer vad gäller stålvagnar beställde ett antal tredjeklassvagnar, alla med stålkorg klädd med plåtar. 

SJ beställde två restaurangvagnar i s.k. rammsäkert utförande, d.v.s. med stålkorg. Leveransen skedde 1933 och båda dessa vagnarna finns bevarade. En av dessa in gick i det jubileumståg som användes under sommaren 2007 vid firandet av Järnvägen 150 år. Inte alla järnvägar satsade på den nya tekniken, fortfarande tillverkades personvagnar med träkorg under denna period.

Personvagnar OKB litt. C3
Tre tredjeklassvagnar litt. C3 levererades till OKB år 1931
Redan tidigt när Kungl. Fälttelegrafkåren började sin flygverksamhet ute på Malmen kom ASJ i kontakt med flyget. Försök gjordes tidigt att starta flygplantillverkning men det dröjde till 1931 innan man bestämmer sig för att starta tillverkning av flygplan. Några flygplan, bl.a. Viking I och II konstruerades och byggdes av ASJ. Men de flesta flygplan som tillverkades under perioden 1931 - 1940 var licensbyggen av olika utländska firmors konstruktioner. Nästan 170 licensbyggda flygplan beställdes av ASJA, som flygplanavdelningen hette. När Saab 1939 övertog ASJA slutfördes ett antal leveranser av det nya företaget. ASJA startade två projekt som sedan blev Saab 17 och Saab 18.  Skolflygplanet Sk 10
Skolflygplanet Sk 10 som ASJA byggde till flygvapnet
Utöver flygplantillverkningen var den övriga militära produktionen omfattande. Verkstäderna i Linköping tillverkade under denna period lavetter, fältsmedjor och andra typer av kärror till den Svenska Armén. Till Marinen levererades sjunkbombfällare, paravaner, bojar, minor och minankare.

ASJ var också i flera fall underleverantör till Bofors av lavetter, kärror och traktorkarosser. Denna produktion var helt inriktad på flera utländska kunder.

Paravaner till den Svenska Marinen var en stor produkt under många år. 
Tillverkning av busskarosser ökade stadigt under denna period. Till en början byggdes bussarna med yttre motorhuv men efterhand kom s.k. Bulldog bussar med där bussen byggdes in i sittplatsutrymmet. Flera olika tillverkare av chassier användes. Utöver de svensk- byggda Volvo, Scania, Tidaholm och Motala också  Reo, International och Leyland.

Även andra typer av fordon, t.ex. skåpbilar och ambulanser tillverkades av ASJ under dessa år.

Buss på Reo chassi
Busskaross på Reo chassi utanför verkstäderna
Redan 1908 levererade ASJ en salongsvagn till Drottning Victoria. År 1932 byggdes denna vagn om och det gjordes en stor revision av vagnen. Vagnen kom sedan att användas av HKH Kronprins Gustav Adolf.

Under perioden var också ASJ inblandad i det bygge av en vagn till Shahen av Persien som beställts hos NOHAB i Trollhättan. ASJ tillverkade som underleverantör delar av inredningen och vissa andra installationer. 1934 levererades vagnen till Trollhättan för vidare leverans till den Persiska kunden.

Fd. drottning Victorias vagn, ombyggd för HKH Kronprinsen Gustav Adolf
Drottning Victorias vagn nu ombyggd för att användas av HKH Kronprinsen Gustav Adolf
Tillverkningen av godsvagnar minskade som vi sett tidigare i Linköping men en vagn som byggdes under denna period var en tankvagn för smalspår. Detta var den enda smalspåriga tankvagn som ASJ i Linköping byggde. 

Även andra typer av godsvagnar för olika smalspåriga järnvägar byggdes under perioden, däremot hade nästan all normalspårig godsvagnstillverkning nu flyttats från Linköping.

En specialvagn, s.k. Utryckningsvagn levererades till Nordmark Klarälvens Järnväg. Det var en självgående arbetsvagn för kontaktlinjearbete.

Utryckningsvagn levererad till Nordmark Klarälvens Järnväg år 1928.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24